e.8. Rachel Catharina NEL, geb. 14/02/1806, ged. 02/11/1806

e.8.  Rachel Catharina, geb. 14/02/1806, ged. 02/11/1806, Tulbagh, oorl. 22/10/1861 x 22/10/1826, Worcester met Floris STEENKAMP, geb. 22/10/1807, ged. 08/11/1807.

Rachel Catharina was die dogter van Jacobus Nel en Anna Jacomina van Wyk.