i.7. Phoebe NEL, geb. 1922

i.7.  Phoebe NEL, geb. 1922, Gatooma, Rhodesië,oorl. 1976, Salisbury , Rhodesië x Jack BOTHA,geb. c. 1820, oorl. c 1964, Lusaka, Noord-Rhodesië.

Phoebe was die dogter van Barend van de Linde Nel en Phoebe Maria Bradshaw.