i.2. Jacob Louis Dohne NEL, geb. 13/03/1879

i.2.  Jacob Louis Dohne, geb. 13/03/1879, Biggarsberg, oorl. 01/07/1948, Vryheid x Cornelia Johanna LOMBARD, geb. 31/10/1881, oorl. 18/02/1974, Vryheid.  Boer: Vryheid, Natal

Jacob Louis Dohne was die seun van Philip Rudolph Nel en Emelia Sophia Dohne.


eGGSA library Gravestones in South Africa Kwazulu-Natal Kwazulu-Natal, VRYHEID, Urban area Kwazulu-Natal, VRYHEID, Main cemetery


eGGSA library Gravestones in South Africa Kwazulu-Natal Kwazulu-Natal, VRYHEID, Urban area Kwazulu-Natal, VRYHEID, Main cemetery