h.8. Jan Gideon Roux NEL, geb. 22/08/1870, ged. 16/10/1870

h.8.  Jan Gideon Roux, geb. 22/08/1870, ged. 16/10/1870, Greytown, oorl. 28/02/1961 x 30/01/1894, Greytown met Maria Catharina HAVEMANN.

Jan Gideon Roux was die seun van Louis Jacobus Nel en Susanna Elizabeth van Rooyen.