h.7. Gideon Francis Smuts NEL, geb. 04/11/1889 ged. 24/12/1889

 h.7.  Gideon Francis Smuts, geb. 04/11/1889, ged. 24/12/1889, Greytown, oorl. 31/10/1918.

Gideon Francis Smuts was die seun van Jan Gideon Nel en Sophia Salomina Otto.