h.3. Gerhardus Alexander NEL, geb. 28/08/1881

h.3.  Gerhardus Alexander, geb. 28/08/1881.

Gerhardus Alexander was die seun van Gerhardus Stephanus Nel en Petronella Sophia van der Linde.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1894:

(https://www.wikitree.com/photo.php/5/55/Van_der_Linde-123.jpg)

Sy naam kom as Gerhardus Stephanus voor in hulle pa se sterfkennis van 1904:
(https://www.wikitree.com/photo.php/8/89/Nel-427-2.jpg)