g.3. Danielina Maryna Jacoba NEL, geb. 05/10/1845, ged. 08/03/1846

g.3.  Danielina Maryna Jacoba NEL, geb. 05/10/1845, ged. 08/03/1846, oorl. 06/08/1893, Uitvlugt, dist. Oudtshoorn x 19/06/1864, Oudtshoorn met Jacobus Johannes STRYDOM, geb. 15/04/1843, oorl. 05/11/1934, Paardebond, dist. Oudtshoorn, s.v. Gerrit Johannes Strydom en Aletta Johanna Petronella Pretorius.

Danielina Maryna Jacoba was die dogter van Daniël Jacobus Nel en Maria Francina Johanna Strydom.

Kinders:

h.1.  Maria Francina STRYDOM, geb. 03/05/1865, Oudtshoorn x Gert Jacobus Pretorius, geb. 20/10/1861, Jansenville, s.v. Carel Christiaan Pretorius en Maria Magdalena le Grange.

h.2.  Gerrit Johannes STRYDOM, geb. 15/06/1867, Oudtshoorn, oorl. 31/01/1935 x Susanna Maria Nel.

h.3.  Daniël Jacobus STRYDOM, geb. 26/07/1869, Oudtshoorn x Judith Magdalena Calitz, geb. 11/09/1873, d.v. Johannes Stephanus Calitz en Susara Johanna van Greunen.

h.4.  Jacobus Johannes STRYDOM, geb. 03/08/1871, Oudtshoorn, oorl. 11/11/1927, Bloemfontein x 12/04/1898, Ladybrand met Anna Maria Magdalena Dorothea Nel, geb. 1874, wed Marthinus Johannes du Plessis.

h.5.  Johannes Louis Frederik STRYDOM, geb. 15/09/1873, oorl. 21/02/1943, Calitzdorp x 09/10/1894, Thaba Nchu met Elizabeth Isabella Susanna Nel, geb. 20/07/1876, oorl. 18/07/1961, Calitzdorp.

h.6.  Hendrik Gert STRYDOM, geb. 29/12/1875, Calitzdorp, oorl. 01/11/1949, woon Uitvlucht, 1905 na Ladybrand x Magdalena GEzina Calitz, geb. 12/12/1881, Calitzdorp, oorl. 27/03/1976, Ladybrand, d.v. Frederik Jacobus Calitz en Isabella Maria Cornelia Fourie.

h.7.  Louis Hendrik STRYDOM, geb. 16/02/1878, oorl. 15/01/1958, Matjiesfontein x 21/10/1902, Calitzdorp met Anna Petronella Margaretha Calitz, geb. Jul 1885, Calitzdorp, oorl. 15/01/1958, Matjiesfontein, Pk. Harrisburg, Klerksdorp, d.v. Frederik Jacobus Calitz en Isabella maria Cornelia Fourie.

h.8.  Aletta Petronella Johanna STRYDOM, geb. 25/03/1880 x 04/09/1900, Calitzdorp met Jan Hendrik Olivier, geb. 03/08/1872, Calitzdorp, oorl. 08/06/1946, Calitzdorp, s.v. Philippus Lodewyk Daniël Olivier en Jeanette Susanna Blignaut.

h.9.  Frederik Johannes STRYDOM, geb. 31/12/1881, aangeneem 05/08/1899.

h.10.  Coenraad STRYDOM, geb. 14/06/1884, oorl. 03/03/1977, Strand x Alida Wilhelmina Nieuwoudt.