g.2. Gerbrecht Susanna NEL, geb. 11/06/1829, ged. 01/12/1829

g.2.  Gerbrecht Susanna, geb. 11/06/1829, ged. 01/12/1829, Uitenhage, oorl. 19/03/1905, Senekal, OVS x Hendrik Josephus REYNEKE, geb. 01/12/1821, oorl. 03/06/1890, Winburg, O.V.S., s.v. Josias Johannes Reyneke en Judith van Rensburg.

Gerbrecht Susanna was die dogter van Adriaan Marthinus Francois Nel en Hester Johanna Jonker.


Uit hulle pa se sterfkennis van 1889:
 

FAMILYSEARCH

Uit hulle ma se sterfkennis van 1836:
FAMILYSEARCH

Kinders:

h.1.  Hester Johanna REYNEKE, geb. 18/04/1847.


h.2.  Josias Johannes REYNEKE, geb. 16/06/1848.


h.3.  Adriaan Marthinus Francois REYNEKE, geb. 31/12/1849, oorl. 1916.


h.4.  Hendrik Josephus REYNEKE, geb. 23/06/1851.


h.5.  Jacobus Johannes REYNEKE, geb. c. 1853, oorl. 01/10/1920.

h.6.  Judith Anna Margaretha REYNEKE, geb. 02/06/1854.

h.7.   Jacob Johannes Francois REYNEKE, geb. 09/05/1856. 

h.8.  Gerbrecht Susanna REYNEKE, geb. 11/04/1858 x Bolton.

h.9.  Hendrik Josephus REYNEKE, geb. 25/10/1859, oorl. 30/10/1915.

h.10.  Anna Christina Margaretha REYNEKE, geb. 30/07/1864, oorl. 1921 x Roos.

h.11.  Josias Johannes REYNEKE, geb. 02/04/1868, oorl. 22/12/1945.

h.12.  Johanna Christina REYNEKE, geb. 26/04/1870.

h.13.  Adam Johannes REYNEKE, geb. 29/01/1873.

h.14.  Albertha Jacomina REYNEKE, geb. c.1877, oorl. 1922 x de Villiers. 

h.15.  Maria Magdalena REYNEKE, geb. c. 1879.