g.1. Lowis Johannis NEL geb. 04/04/1840, ged. 08/08/1841

g.1.  Lowis Johannis, geb. 04/04/1840, ged. 08/08/1841, Pietermaritzburg.

Lowis Johannis was die seun van Gabriël Nel en Maria Magdalena Bekker.