f.5. David Hercules NEL, geb. 23/05/1813, ged. 05/07/1813

f.5.  David Hercules, geb. 23/05/1813, ged. 05/07/1813, Graaff-Reinet, oorl. 12/10/1886, Kromrivier x 30/08/1835, Somerset-Oos met Geertruyda Catharina Johanna LOTTER, geb. 15/10/1818, oorl. c. 1903, d.v. Christoffel Lotter en Elsje Sophia Dorethea van Deventer.

David Hercules was die seun van Phillip Nel en Susanna Maria Botha.(https://www.wikitree.com/photo.php/6/6a/Nel-199.jpg)