f.2. Elizabeth Margaretha NEL, ged. 18/11/ 1810

f.2.  Elizabeth Margaretha, ged. 18/11/ 1810, oorl. 19/05/1829, x 07/10/1827 met Ockert  FOURIE, geb. 06/03/1803, Gamka, dist. Calitzdorp, oorl. 19/02/1869, Lategans Vlei, dist. Oudtshoorn, s.v. Louis Johannes Hendrik Fourie and Margaretha Sibella Heyns.

Elizabeth Margaretha was die dogter van Johannes Petrus Nel en Anna Petronella Botha.


Testator(s):
Ockert Fourie
Elizabeth Margaretha Nel
MOOC8/72.24
4 September 1829
Inventaris en tauxatie van alle zodanige goederen behorende tot den boedel van wylen Elizabeth Margaretha Nel en nagelatene man Ockert Fourie Louis zoon, door ons ondergetekendens, tauxateurs, ten verzoek en in tegenwoordigheid van den Agent van het Eerwaarde Collegie van Heeren Weesmeesteren getauxeerd, als
Rd:s
1 halfsleten wagen compleet
500:--
20 ossen
400:--
2 rydpaarden
115:--
2 aanteelpaarden
35:--
7 aanteelbeesten
84:--
53 aanteelschapen
80:--
85 aanteelbokken
85:--
1 yzere pot
6:--
1 emmer
2:--
2 borden
2:--
2 lepels en forken
1:4
1 ketel
5:--
1 trekpot
1:4
2 kommetjes
0:4
1 blikke schotel
1:--
1 koffer
6:--
2 kopjes en pirins
1:--
1 tafel
6:--
2 stoelen
10:--
1 stoof
1:--
1 bed compleet
60:--
1 onbeslagen osse wagen
100:--
de slave jongen genaamd Isac
700:--
Rd:s2202:4

Baten des boedels
Rd:s
Rd:s
van H:k Lategaan
400
van Gert Olivier
100
van Jac:s Coenradus Rademeyer
802
1302
Rd:s3504:4

Schulden des boedels
Rd:s
Rd:s
£
aan Coenraad Behm
40
40
welke lasten van de baten des boedels afgetrokken zynde, blyft
Rd:s3464:4
£259:16:9
the half
1732:2
129:18:4 1/2
Aldus getauxeerd en afgesloten ter plaatse genaamd Groen Vontyn in het district George, door ons ondergetekendens op den 4:de September 1829
M: Garcia, J:C: Brewis
Voor den op en aangaaf: O: Forie, L:F:
In my presence: J:P: Swemmer, Agent to the Orph: Chamber
We the undersigned do hereby deliver that the above valuation is a just, proper and true valuation thereof to the best of our skill and knowledge.
Sworn before me: W:A: Wentzel, Justice of the Peace
28th November 1829

M: Garcia, F:C: Brewis

Kinders:


g.  Ockert FOURIE

g.  Johannes Mattheus FOURIE, geb. 09/09/1854, George.