f.10. Johannes Petrus NEL, geb. 01/11/1824, ged. 05/06/1825

f.10.  Johannes Petrus, geb. 01/11/1824, ged. 05/06/1825, Cradock, oorl. 29/08/1909, Greylingskraal, dist. Somerset-Oos x Cornelia Dorothea Louisa GREEFF, oorl. 18/12/1906, Greylingskraal, dist. Somerset-Oos, d.v. Willem Hendrik Greeff en Cornelia Dorothea Lotter.

Johannes Petrus was die seun van Phillip Nel en Susanna Maria Botha.