f.1. Eleonora Debora Carolina NEL, ged. 26/02/1809

f.1.  Eleonora Debora Carolina, ged. 26/02/1809, oorl. 01/09/1873, Nooitgedacht, Zuikerboschrand, Heidelberg x 12/07/1824, Beaufort-Wes met Johannes Jacobus Hercules HATTINGH, geb. 03/12/1804, oorl. 01/05/1835, Prins Albert, s.v. Diederik Johannes Hattingh en Isabella Nel xx 06/12/1835, Beaufort-Wes met Jacob Johannes NORTJE, geb. c. 1800, s.v. Johannes Jacobus Jacob Nortje en Anna Cecilia Oosthuizen.

Eleonora Debora Carolina was die dogter van Jacobus Hercules Nel en Margaretha Jacoba de Beer.(http://www.eggsa.org/documents/main.php?g2_itemId=7667)

FAMILYSEARCH

Kinders:


g.1.  Margaretha Jacoba HATTINGH, geb. 04/04/1825, ged. 20/04/1825, Beaufort-Wes x Smit.


FAMILYSEARCH
Beaufort-Wes baptisms 1819-1844


FAMILYSEARCH
Beaufort Wes baptisms 1819-1829

g.2.  Isabella Andrihettha Wilhelmina HATTINGH, geb. 20/08/1828, ged. 07/09/1828, Beaufort-Wes.

FAMILYSEARCH
Beaufort Wes baptisms 1819-1844

g.3.  Johannes Jacobus Hercules HATTINGH, geb. 05/09/1830, ged. 24/11/1830.


FAMILYSEARCH
Beaufort Wes baptisms 1819-1844


g.4.  Jacobus Nicolaas HATTINGH

g.5.  Leonora Debora Carolina  HATTINGH, geb. 09/07/1842, Pietermaritzburg, oorl. 17/04/1900 x Jacobus Petrus Droskie, geb. 16/07/1836, oorl. c. 1854, s.v. Marthinus Godfied Droskie en Anna Elizabeth Rossouw.


g.6.  Anna Catharina Cecilia NORTJE x Jacobus Gerhardus de Wet.