e.10. Hans Jurgen (Jürie) NEL, ged. 23/11/1794

e.10.  Hans Jurgen (Jürie), geb. 13/03/1794, ged. 23/11/1794, oorl. 29/01/1883, Somerset-Oos x 19/10/1817, Graaff Reinet met Sara Cornelia BOTHA, geb. c. 1799, d.v. Christoffel Jacobus Botha en Martha susanna Goosen, oorl. 1826 met kindergeboorte xx 03/12/1826, Somerset-Oos met Sara Sijbella Johanna GOOSEN, geb. 19/06/1808, d.v. Gerrit Goosen en Catharina Maria Botha.

Hans Jurgen (Jürie) was die seun van Louis Nel en Isabella Potgieter.

Hans Jurgen
Baptised: 1794, den 23 November
Father: Louis Nel
Mother: Isabella Potgieter
Witnesses: Jacobus Potgieter & Maria De Wet Hermanis Potgieter & Pieternella kriger
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 322, entry number 113. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

(http://www.eggsa.org/documents/main.php?g2_itemId=1537832)

NEL Hans Jürie, gebore 1794 en Sara Sijbella Johanna GOOSEN. 
With thanks to Tian Schutte the photographer
(http://www.eggsa.org/documents/main.php?g2_itemId=1537837)

eGGSA library Gravestones in South Africa Eastern Cape : Ooskaap Eastern Cape, SOMERSET EAST / SOMERSET-OOS, Urban area Eastern Cape, SOMERSET-EAST, Ou Pastorie Museum_1, Oop begraafplaas
Vrou van Hans Jurie NEL. Ouderdom van 56 Jaren en 2 maanden en 1? dagen