i.3. Abraham Samuel NEL, geb. 24/11/1910, ged. 12/02/1911

i.3.  Abraham Samuel, geb. 24/11/1910, Bellvale, dist. Stockenstrom, ged. 12/02/1911, Greykerk, oorl. 20/12/1974, Hertzog, begr.  Grekerk  x c. 1937 met Penina Janella DELPORT, geb. 08/04/1917, ged. 10/06/1917, Greykerk.

Abraham Samuel was die seun van Jan Cornelius Jacobus Nel en Sara Elizabeth Victor.