h.12. Martha Maria NEL, geb. 07/11/1875, ged. 26/12/1875

h.12.  Martha Maria, geb. 07/11/1875, ged. 26/12/1875, Greytown, oorl. 24/04/1946 x 25/08/1896, Greytown met Louis Jacobus Nel STADLER, geb. 19/12/1872, oorl. 13/02/1944, s.v. Johan Hendrik Frederick Stadler en Anna Margaretha Morkel.

Martha Maria was die dogter van Louis Jacobus Nel en Susanna Elizabeth van Rooyen.

Kinders:

i.  Johan Hendrik Frederick STADLER 

i.  Louis Jacob Fillip STADLER, geb. 23/05/1898

i.  Martha Susara Elizabeth STADLER