e.6. Louis NEL, ged. 10/05/1801

e.6.  Louis, ged. 10/05/1801 x 08/04/1827, Cradock met Maria Elizabeth DE KLERK, geb. 06/09/1810, ged. 07/10/1811, Graaff-Reinet, oorl. 27/12/1865, Smithfield, d.v. Andries Jacobus de klerk en Susanna Maria NN.

Louis was die seun van Louis Nel en Anna du Plessis.