e.4. Jan NEL, ged. 10/02/1797

e.4.  Jan, ged. 10/02/1797, oorl. 15/09/1884, dist. Alival-Noord x 05/07/1825 met Alida Johanna Elizabeth DU PLESSIS, oorl. 04/08/1895, Aliwal-Noord, d.v. Daniël du Plessis en Maria Magdalena van den Berg.

Jan was die seun van Louis Nel en Anna du Plessis.