e.2. Gesina NEL, ged. 06/10/1792

e.2.  Gesina, ged. 06/10/1792 X 04/10/1813, Graaff-Reinet met Johannes Francois PEENS,  geb. c. 1771, s.v. Johann Friedrich Peens en Catharina Adams xx Hermanus Johannes ROOD.

Gesina was die dogter van Louis Nel en Anna du Plessis.


Geesje
Baptised: 1792, den 6 October
Father: Louies Nel
Mother: Anna du Plaijsies
Witnesses: Gerrit Nel en Jannetje Olivier, Petrus du Plaijsies en Suzanna Vorie
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 299, entry number 87. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

Kinders:

f.1.  Johan Frederik Adriaan PEENS, geb. 31/03/1814, ged. 29/01/1815, Graaff-Reinet, woon Elandsrivier, dist. Rustenburg x 08/11/1841, Colesberg met Susara Aletta Hattingh, d.v. Hendrik Hattingh xx 03/03/1851, Bloemfontein met Anna Susanna Magdalena Waldman, geb. c. 1832, oorl. 06/07/1899, Krugersdorp, d.v. J.H. Waldman en S.E. de Veliere.

f.2.  Anna Susanna PEENS, geb. 20/08/1816, ged. 27/01/1817, Graaff-Reinet, oorl. 03/09/1886 x 01/11/1840, Cradock met Andries Hendrik Stephanus Grobbelaar, oorl. c. 1905.

f.3.  Catharina Wilhelmina Gesina PEENS, geb. 20/09/1818, Cradock, ged. 26/12/1818.

f.4.  Louis PEENS, geb. 26/07/1820, Cradock, ged. 22/08/1820, Cradock, oorl. C. 1915 x Clara Isabella de Bruyn, geb. 16/01/1862, oorl. 27/07/1928, d.v. Philiippus Ludowicus de Bruyn en Mieta Harmse.

f.5.  Johannes Philippus Kruger PEENS, geb. 17/04/1823, ged. 09/01.1824, Graaff-Reinet, oorl. 15/09/1889, Doornkloof, dist. Kroonstad x 11/04/1864, Kroonstad met Johanna Jacoba Petronella Smit, geb. c. 1844.

f.6.  Daniel Christoffel PEENS, geb. 29/05/1825, Cradock, ged. 04/07/1825, Cradock x 19/12/1853, Fauresmith met Jacomina Jacoba Cloete, ged. 20/01/1819, oorl. 26/12/1876, Blesbokfontein, dist. Fauresmith xx 24/05/1880, Ficksburg met Johanna Elisabeth Catharina Oelofse, geb. c. 1829.

f.7.  Christina Petronella Leviena PEENS, geb. 19/10/1828, Cradock, ged. 26/12/1828, Cradock, oorl. 25/03/1900, Pretoria x 26/06/1848, Colesberg met Petrus Johannes van Wyngaarde(n).

f.8.  Jacob Francois PEENS, geb. 11/09/1831, Cradock, ged. 26/12/1831, Cradock x 01/09/1856, Fauresmith met Susanna Maria Magdalena Britz, geb. 18/09/1834, Fauresmith, oorl. 20/09/1861, Jagersfontein, d.v. Wolf Britz en Susanna Maria Magdalena Pretorius xx 07/04/1862, Fauresmith met Anna Maria van den Heever, geb. 04/1842, oorl. 23/04/1897, Vlakfontein, dist. Postmasburg, d.v. Gert Jacobus van den Heever en Cornelia Margaretha Geldenhuys.

f.9.  Helena Aletta PEENS, geb. 24/01/1834, Cradock, ged. 07/04/1834.

f.10.  Sarel (Charl of Charles) Johannes Jacobus PEENS, geb. 07/02/1837, ged.  21/05/1837, Glen Lynden, oorl. 11/10/1909, Witwater, dist. Kuruman x 13/01/1862, Hopetown met Magdalena Susanna Cloete, geb. 04/1845, oorl.  13/05/1877, Hartebees-fontein, dist. Boshof, d.v. Gert Cloete en Aletta Catharina de Klerk xx 09/12/1878, Boshof met Maria Catharina van Tonder, geb. c. 1859, oorl. 14/12/1885, Kopsfontein, dist. Lichtenburg, d.v. Jacobus Christoffel van Tonder en Gerbrecht Catharina NN xxx 06/02/1888, Boshof met Johanna Jacoba Wilhelmina Coetzee, geb. 09/03/1871, Boshof, oorl. 14/03/1910, Vuilwater Nek, dist. Kuruman, d.v. Dirk Coetzee.