e.11. Helena Susanna Maria NEL, geb. 11/12/1815, ged. 23/06/1816

e.11.  Helena Susanna Maria, geb. 11/12/1815, ged. 23/06/1816 oorl. 25/07/1893, Calitzdorp x 20/10/1833, Swellendam met Johannes Jacobus Gert (Gerrit) STRYDOM, geb. 02/09/1812, Gamka, oorl. 11/08/1893, s.v. Johannes (Jacobus) Strydom en Johanna (Jeanetta) Wilhelmina Swanepoel.  Een van Calitzdorp se eerste ouderlinge.

Helena Susanna Maria was die dogter van Willem Nel en Helena Dirkje Geertruij Olivier.


Helena Susanna Maria
Baptised: 1816, Zondag den 23[ste]: Junij 1816
Born: 11: Xber 1815
Father: Willem NEL Jz
Mother: Helena Dirkie Geertruij OLIVIER
Witnesses: Jeremias Andries Nel [Wz], [Geesje] Maria Beatrix Nel, Gerrit Cornelis Nel [WZ.], Martha Susanna [Olivier]
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Swartland (Malmesbury), Baptism register, 1810-1821, page 145. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G5 3/4. Transcribed by Lizette Svoboda, from photographs of Cape Archives VC 668

Kinders:

g.1.  Helena Maria Jeanetta STRYDOM, geb. 23/04/1835, oorl. 14/07/1907 x 12/09/1853, Mosselbaai met Philippus Lodewyk Olivier, geb. 22/12/1830, Ladismith, KP, oorl. 05/10/1896, dist.Bloemfontein, s.v. Louis Jacobus Cornelis Olivier en Wilhelmina Jacoba Geertruyda Olivier.

g.2. Beatrix STRYDOM, geb. 15/07/1836.

g.3. Jeanetta Wilhelmina Geertruyda STRYDOM, geb. 29/08/1837, Danielskraal, Ladismith, ged. George, oorl. 16/05/1913, Buffelsvlei, Gamkavlakte, Oudtshoorn x 16/02/1857, Oudtshoorn met Horace Terry, geb. 1826, Wye, Kent, UK; “van Ierland”, oorl.  25/07/1877, Calitzdorp xx 1875 met Willem Jeremias Cornelis Nel, oorl. 04/12/1897, Calitzdorp, s.v. Jan Nel en Martha Susanna Olivier.

g.4. Johannes Jacobus STRYDOM, geb. 02/04/1842, George, oorl. 11/03/1892, Calitzdorp x 04/04/1864, Oudtshoorn met Jacomina Christiana du Toit, geb.1845, oorl. 03/06/1920, Calitzdorp; strangulated hernia, d.v. Daniël Stephanus du Toit en Martha Maria Magdalena du Preez.

g.5.  Beatrix STRYDOM, geb. 12/02/1844, Buffelsvlei, Calitzdorp, oorl. 28/08/1910, Oudtshoorn x 05/05/1862, Oudtshoorn met Frederik Coenraad Eduard Weyks, geb. 15/07/1836, Slangrivier, Oudtshoorn, oorl. 19/08/1904, Buffelsvlei, Oudtshoorn, s.v. William Weyks en Magdalena Maria Adriana Strydom.


g.6. Willem Johannes STRYDOM, geb. 06/12/1845, Mosselbaai, oorl. 23/08/1920, Calitzdorp, valvular heart disease x Gesina Susanna van Tonder, geb. 1848, Ladismith, oorl. 15/09/1902, Oudtshoorn, d.v. Andries van Tonder en Beatrix Margaretha Gertruida Nel xx 24/09/1903, Oudtshoorn met Petronella Jacoba Schoeman, geb. 08.1867, oorl. 20/07/1928, Calitzdorp, d.v. Jacobus Johannes Schoeman en Dorothea Maria NN.