i.7. Anna Catharina Aletta NEL, geb. 04/02/1910

i.7.  Anna Catharina Aletta, geb. 04/02/1910.

Anna Catharina Aletta was die dogter van Johannes Petrus Jacobus Nel en Anna Catharina Cronje.