i.4. Sybella Elizabeth NEL, geb. 19/08/1891, ged. 16/09/1894

i.4.  Sybella Elizabeth, geb. 19/08/1891, ged. 16/09/1894, Barkly-Oos.

Sybella Elizabeth was die dogter van Hermanus Stephanus Nel en Anna Maria Buitendag.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1917:

FAMILYSEARCH