i.10. Frans NEL, geb. 04/12/921, ged. 27/07/1930

i.10.  Frans, geb. 04/12/921, ged. 27/07/1930, Greykerk.

Frans was die seun van Volckers Johannes Nel en Elizabeth Aletta Susanna van der Merwe.