g.10. Magdalena Jacoba NEL

g.10.  Magdalena Jacoba, oorl. Cradock by haar swear J.H.O. Stapelberg.

Magdalena Jacoba was die dogter van Hermanus Stephanus Nel en Maria Catharina Potgieter.