g.7. Elizabetta Susanna NEL, geb. 21/10/1844, ged. 24/11/1844

g.7.  Elizabetta Susanna, geb. 21/10/1844, Pietermaritzburg, Natal, ged. 24/11/1844, oorl. 11/08/1934, dist. Stormberg x Andries J.D. GREYLING, oorl. 02/10/1930,  Skilderkrantz, dist. Barkly-Oos.

Elizabetta Susanna was die dogter van Hermanus Stephanus Nel en Maria Catharina Potgieter.


Kinders:

h.1.  Andries Jacobus GREYLING, geb. 1860

h.2.  Maria Catharina GREYLING, geb. 19/07/1863 x de Beer

h.3.  Elizabeth GREYLING, geb. 22/09/1867 x Le Grange

h.4.  Susanna Elizabeth Helena GREYLING, geb. 22/09/1868

h.5.  Hermanus Stephanus GREYLING, geb.  23/11/1870

h.6.  Arnoldus Jacobus GREYLING, geb. 07/03/1872