g.3. Cornelis Stephanus NEL, geb. 17/08/1847, ged. 27/02/1848

g.3.  Cornelis Stephanus,  geb. 17/08/1847, Oost-Rietrivier, dist. Bedford, ged. 27/02/1848, Gleln Lynden x Martha Francina VICTOR, geb. 20/03/1848, Oost-Rietrivier, dist. Bedford,  ged. 09/07/1848.

Cornelis Stephanus was die seun van Michael Grobbelaar Jacobus Nel en Aletta Catharina Meyer