j.5. Charlotte Caroline NEL, geb. 01/11/1957, ged. 02/02/1957

j.5.  Charlotte Caroline, geb. 01/11/1957, ged. 02/02/1958, Ventersburg x 28/05/1984 Bedelia Welkom met Chris DE CLERQ, geb. 24/12/1945.

Charlotte Caroline was die dogter van StephanusJacobus Daniël Nel en Charlotte Caroline van Biljon.