j.1. Jacomina Maria Elfrieda NEL, geb. 16/08/1947

j.1.  Jacomina Maria Elfrieda, geb. 16/08/1947 x Bedelia, Welkom met Pieter Hendrik Stefanus MOSTERT.

Jacomina Maria Elfrieda was die dogter van StephanusJacobus Daniël Nel en Charlotte Caroline van Biljon.