i.3. Susara Petronella NEL, geb. 27/11/1891

i.3.  Susara Petronella, geb. 27/11/1891, OVS, oorl. 18/07/1943, Uitkyk, Ventersburg, OVS., begr. Ventersburg x Jan Hendrik VAN BLERK, geb. 1885, OVS, oorl. 25/09/1950, Olifantsfontein, dist. Pretoria.

Susara Petronella was die dogter van Stephanus Jacobus Daniël Nel en Johanna Margaretha van Wyk.(http://familytrees.genopro.com/malamute/van%20Blerk/default.htm?page=family-JanHendrikVanBlerkAndSusaraPetronellaNelVanBlerk-fam00729.htm)

Kinders:

j.1.  Johannes Frederik VAN BLERK

j.2.  Stephanus Jacobus Daniël VAN BLERK