i.2. Daniël Pieter NEL, geb. 22/02/1922

i.2.  Daniël Pieter, geb. 22/02/1922, Ermelo x 02/09/1945, Ermelo met Hester Maria HEYNEKE, geb. 19/08/1916, d.v. Jan Christoffel Heyneke en Maria Susanna Wolmarans. 

Daniël Pieter was die seun van Johannes van der Merwe Nel en Jacoba Stefina Pretorius.


Nadat Danie sy skoolopleiding aan Afrikaans Hoër Seunsskool, Pretoria, voltooi het, voeg hy horn by sy vader op die plaas Uitkyk, 12 km suid van Nelspruit.  Danie wou graag bosbou op die plaas toepas, maar sy vader was geensins met die idee te vind nie.  Na sy vader se dood, in 1950, het Danie die moontlikheid van bosbou ondersoek en besef dat bosbou op Uitkyk sou aard, met 'n beter rendement as die produksie van rooivleis.  Hy het in 1955 sy eerste bome aangeplant en sowat 300 ha onder borne, meestal bloekom besit.  (Borman, Hans:  Familie nel van Nelspruit, 1982)

Danie Nel het ook met Drakensbergers geboer.  Hierdie beesras is deur Dirk Cornelis (Swart Dirk) Uys (1814-1910) geteel en hy word beskou as die vader van hierdie beesras.  In 1659 het die Hottentotte in die Bredasdorp gebied 'n ras swart beeste besit.  Hierdie beeste is gekruisteel met Groningenbulle wat in die vroeëre jare 1700 deur Adriaan van der Stel ingevoer is. Die burgers het die kruisras "Vaderlanders" genoem en dit is van laasgenoemde beeste wat die Voortrekkers met hul saamgeneem het.  Daarbenewens het die Uys-trekgeselskap gedurende die Groot Trek van 1838 ook twee drie jaar oue bulletjies, wat van Holland ingevoer is, met hulle saamgeneem.  Die een is "Boekhouer" genoem en die ander "Botterbak".  Swart Dirk het hierdie bulle gekruisteel met uitgesoekte swart Zoeloe-beeste, ten einde daardie tipe Vaderlander, wat venal vir die Drakensbergse klimaat geskik sou wees, voort te bring.  Gedurende die bykans sewentig jaar lange tydperk wat by geboer het, het Dirk 'n ras Vaderlanders met volkome suiwer bloedlyn geteel.  Baie kuddes is gedurende die Anglo-Boereoorlog uitgewis, maar Dirk het daarin geslaag om tydens hierdie stormagtige tye sy beeste te beskerm.  Gedurende die jare 1905 tot 1934 is daar in beestelers se kuddes byna uitsluitlik gebruik gemaak van bulle afkomstig van Swart Dirk se plaas Gryshoek.  In Noord-Natal is die naam Vaderlanders uiteindelik heeltemal vervang deur "Uysbees". Met die aanneem van die Veeverbeteringswet, van 1934, het die beeste van die Uys-aanteelt nie erkenning geniet nie.  Dit het 'n haas onherstelbare terugslag aan die Uysbeeste tot gevolg gehad, want baie veeboere het toe hul kuddes met ander bulle gekruisteel en so het die suiwer bloedlyn tot niet gegaan.   (Borman, Hans:  Familie nel van Nelspruit, 1982)