h.4. Eliza Louwrenza NEL, geb. 28/05/1901, ged. 20/10/1901

h.4.  Eliza Louwrenza, geb. 28/05/1901, ged. 20/10/1901, Knysna, oorl. 09/12/1874 op die plaas Uitkyk van Danie Nel.  Ongetroud.

Eliza Louwrenza was die dogter van Lourens Francois Nel en Herculina Johanna van der Merwe.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1917:

FAMILYSEARCH

Eliza het musiek studeer en privaat klavier klasse gegee op Zastron.  Sy en haar suster Ellen, getroud met Viljoen, het op Zastron bly woon na Viljoen se dood.  Nadat Charles Nel se vrou oorlede is, het sy by hom in Pretoria gaan woon. (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)