e.6. Willem Andries NEL, ged. 12/04/1800

e.6.  Willem Andries, geb. Jun 1799, ged. 12/04/1800, oorl. 18/06/1890, Leeuwdrift, dist. Albany x 05/07/1818, Uitenhage met Margaretha Isabella STRYDOM, geb. Cango, George, ged. 23/10/1803, Tulbagh, Weskaap, oorl. 25/05/1860, eie huis Leeuwdrift, geleë aan Koenap, dist. Albanie, d.v. Hendrik Josephus Strydom en Margaretha Isabella (Elizabeth) Botha xx 1865 Helena Martha NEL, geb. 12/11/1838, ged. 26/12/1838, Glen Lynden, d.v. Jeremias Andries Nel en Hester Catharina Joubert. (Ouers van Winterberg met doop), wed van John Cussons (Cousins).

Willem Andries was die seun van Jan Nel en Sara Gous.