e.6. Willem Andries NEL, ged. 12/04/1800

e.6.  Willem Andries, geb. 06/1799, ged. 12/04/1800, oorl. 18/06/1890, Leeuwdrift, dist. Albany x 05/07/1818, Uitenhage met Margaretha Isabella STRYDOM, geb. Cango, George, ged. 23/10/1803, Tulbagh, Weskaap, oorl. 25/05/1860, eie huis Leeuwdrift, geleë aan Koenap, dist. Albanie, d.v. Hendrik Josephus Strydom en Margaretha Isabella (Elizabeth) Botha xx 1865 Helena Martha NEL, geb. 12/11/1838, ged. 26/12/1838, Glen Lynden, d.v. Jeremias Andries Nel en Hester Catharina Joubert. (Ouers van Winterberg met doop), wed van John Cussons (Cousins).

Willem Andries was die seun van Jan Nel en Sara Gous.Willem Andries
Baptised: 12.4.1800
Father: Jan NEL
Mother: Sara GOUS
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Graaff-Reinet, Baptism register, 1792-1805, page 143, entry number 1217. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch. Transcribed by Cornel Viljoen, with consent of the NGK Archives, from Family Search Film # 008121018, image number 96