d.6. Louis NEL, ged. 12/04/1767

d.6.  Louis, ged. 12/04/1767, burger te Graaff-Reinet, x 28/09/1788, Kaapstad met Anna DU PLESSIS, ged. 22/09/1771, Tulbagh, d.v. Daniël du Plessis en Helena Aletta Olivier.

Louis was die seun van Jan Nel en Gesina Steenkamp.