d.1. Anna NEL, ged. 10/08/1766

d.1.  Anna, ged. 10/08/1766, ged. 28/08/1788, Tulbagh x Gerrit VAN WYK, geb. 22/10/1766, s.v. Abraham van Wyk.

Anna was die dogter van Johan Abraham Nel en Maria Louw.


Testator(s):
Anna Nel

8 November 1788
Infentaris van den boedel van Gerrit van Wijk Abrahamsz: ’t welk hem door ’t afsterven van desselfs overleedene vrouw Anna Nel nagelaaten is waartoe wij twee ondergeteekende versogt zijn om het vee te tellen en alles na te zien, zo hebben wij gevonden als
1310 schaape waaronder klijne zuijgende lammers en alles gereekent is
1 halfsleete osse waagen
15 trek-ossen
5 jonge ossen
3 koeje met kalvers
3 rijtpaarden
1 [rijtpaarden] gebrekkelijk
9 aanteel paarden
3 zuijgende veulens
2 mans-slaaven waarvan de eene ziek is
1 slaafinne
1 zadel en toom
1 tafel
4 klijne eijser potte
2 oude kooper schenk-keetels
1 eijser comfoir
1 klijne coffee moole
2 tinne schotels
5 tinne borde
4 tinne leepels
5 staale vorke
1 vlees vork
1 rooster
1 klijn koper veijsel
50 voet planke
1 vuurtang
1 asschop
1 spiegel
1 kartel
2 bedden
4 geweers
1 groote Bijbel
1 Nieuwe Testament
1 gebeede boek
1 strijk eijser

Rd:s
Rd:s
aan contante penninge
248:--
aan uijtstaande gelde
144:3
op deesen boedel is aan schulden bevonden
63:3
Dat wij deeses alles zelfs gesien en bevonden hebben, betuijgen wij met onse eijgene hand teekeninge
Roggeveld den 8 November 1788
Willem Esterhuijse
Johannes Albertus K:z:

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F50%2E44b&freesearchkey=%20Anna)

Kinders:

e.  Anna Christina VAN WYK, geb. 2/08/1788, ged. 06/09/1789, Tulbagh, oorl. 14/12/1845, Plaas Uitkyk x 08/03/1806, Worcester met Carel Petrus van der Merwe, geb. 1784, oorl. 1816