c.2. Jan NEL, ged. 13/11/1718

c.2.  Jan, ged. 13/11/1718, burger te Swellendam, oorl. na 1767 x 29/12/1754, Tulbagh met Gesina STEENKAMP, ged. 04/07/1723, d.v. Jan Steenkamp en Jannetje van Eck - wed. van Jan Labuschagne (Jan La Buscagne).

Jan was die seun van Jan Nel en Susanna Fourie.


FAMILYSEARACH
Stellenbosch baptisms 1690-1732

Jan
Baptised: 13 Nov 1718
Father: Jan Nel
Mother: Susanna Fleurij 
Witnesses: Jesaias , Judith Nel
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Stellenbosch, Baptism register, 1688-1732, page 86. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 4/1. Transcribed by Ockert Malan, Lorna Newcomb and others. See also Die Stellenbosse Heemkring

Jan Harm Steenkamp (arriveer in die Kaap 1714).  Jan Harmensz had 14 kinders,  die oudste vier by sy eerste vrou Gesina Visser en nog tien by sy tweede vrou, Jannetje van Eck Hulle het in die  Drakenstein distrik gewoon. Sy sesde kind Gesina, gedoop  4 Julie 1723; m. 11/10/1739 (i) Jan Labuschagne en 18/12/1754 (ii) Jan Nel.


29 Dec 1754
1754, den 29 Xbr:
Jan Nel
van Cabo de Goede Hoop, jongman
burger aan Swellendam
met
Geesje Steenkamp
van Cabo voornt., wedw. wijle Jan La Buscagne

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 7, entry no 13. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. Transcribed by Trysie Joubert, Marelize Keyter, Marie Greyvenstein and Annatje Erasmus as part of the eGGSA Project, from VC 664, Cape Archives Repository