i.5. Adriaan VON WIELLIGH, geb. 1938

i.5.  Adriaan, (Arrie), geb. 1938, oorl. op 16 jr.

Adriaan was die seun van Adriaan Pieter von Wielligh en Martha Magrieta Viljoen.