h.1. Arend Johannes VON WIELLIGH, geb. c. 1903

h.1.  Arend Johannes, geb. c. 1903, oorl. 29/03/1927, Clanwilliam x 23/01/1923, Kaapstad met Elsie Johanna Hermina SMIT.

Arend Johannes was die seun van Arend Johannes von Wielligh en Gerbrecht Christina Philippina Liebenberg.


FAMILYSEARCH

MOOC 13/1/6402 3167.  Arend Johannes.  Ouers.  Arend Johannes & Gerbrecht Christina Philippina.  Grays Pas Tol Piketberg.  Winkeleienaar.  Getr. Elsie Johanna Hermina Smit.  Oorl. 1928.


Grays Pas = Piekenierskloof.


MOOC 6/9/3123 14502.  Arend Johannes, geb. Piketberg.  Blanke.  Ouers.  Arend Johannes van Grays Pas Tol Piketberg & Gerbrecht Christina Phillipina.  Algemene Handelaar.  Greys Pas Tol.  Getr. Elsie Johanna Hermina Smit, geb. Kaap.  Oorl.  23jr. 7mde. 29/03/1927, woonhuis Greys Pas Tol.  Geen kinders.  Broers en sister:  Jan Johannes, geb. Porterville, spoorweg amptenaar, Bellville, kondukteur, ongetroud woon Karoostraat 4, Bellville, oorl. 28/11/1952, Monte Rosa verpleeginrigting Kaap (MOOC 6/9/20376);  Jacobus Coenraad;  Sarel Johannes;  Gerbrecht Christina.


FAMILYSEARCH