h.8. Adriaan Johannes VON WIELLIGH, geb. 03/06/1919

h.8.  Adriaan Johannes, geb. 03/06/1919, Calvinia, ged. 28/07/1919, oorl. 29/05/2000, begr. Upington x met Helena Apolona SLABBERT, geb. 04/05/1919,  d.v. Pieter George Slabbert en Catharina Johanna Kotze.

Adriaan Johannes was die seun van Jacobus Hendrik von Wielligh en Elizabeth Catharina Francina Louw.FAMILYSEARCH


eGGSA library Gravestones in South Africa Northern Cape : Noordkaap Northern Cape, UPINGTON, Urban area Northern Cape, UPINGTON, Keidebees, Main cemetery