h.1. Arend VON WIELLIGH, geb. 11/04/1927

h.1.  Arend, geb. 11/04/1927, Paarl, oorl. 04/01/2014, Louis Leipoldt hospitaal in Bellville x met Johanna Maria (Miemie) JOUBERT, geb. 17/08/1930, oorl. 26/06/2003, begr. Durbanville, d.v. Lodewicus Jacobus Joubert en Sophia Maria NN.

Arend was die seun van Coenraad Hendrik von Wielligh en Johanna Voigt.


My Oupa Arend was 'n boer in Philadelphia (buite die Paarl).  (Eric von Wielligh)

eGGSA library Gravestones in South Africa Weskaap : Western Cape Western Cape, CAPE TOWN, Urban area Western Cape, Cape Town, DURBANVILLE Western Cape, Cape Town, DURBANVILLE, Klipheuwel