e.1. Aletta Cornelia VON WIELLIGH, ged. 30/03/1800

e.1.  Aletta Cornelia, ged. 30/03/1800, Kaapstad, oorl. 20/08/1861 (aan huis van haar skoonseun  J.A. Myburgh, Klawervallei, Stellenbosch (61jr, 6mde) begr. 22/08/1861, Eersterivier  x 01/09/1826, Stellenbosch met Willem Johannes DE KOCK, geb. 10/12/1800, ged. 26/12/1800 van Oortmanspoort,  s.v. Servaas de Kock en Aletta Johanna Lourens xx Marthinus Johannes VAN DER SPUY.

Aletta Cornelia was die dogter van Nicolaas von Wielligh en Elizabeth de Waal.


FAMILYSEARCH.
DG:  Cornelis de Waal en Aletta Heuning.

Aletta Cornelia trou op 01/09/1826, Stellenbosch met Willem Johannes de Kock.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1788-1847 (moes wees marriages)

Uitkyk:  Servaas de Kok owned it in the censuses from 1800-1807.Demolished - it was in the area around Culver Road, Oranjezicht. There's a photo of the incredibly beautiful Georgian evolutionary stage in Lewcock.

Kinders uit haar eerste huwelik:

f.1.   Elizabeth Gerharda DE KOCK, geb. 01/07/1822, ged. 01/09/1822, Kaapstad, (ouers woon op Vlaeberg), oorl. 27/04/1909, Birdstraat, Stellenbosch, (86jr, 10mde)  x Johannes Albertus Myburgh, geb. 07/12/1804, Somerset-Wes, oorl. 26/10/1882, Klawervlei, Stellenbosch.

FAMILYSEARCH


f.2.   Aletta Cornelia DE KOCK, geb. 14/04/1827, ged. 12/08/1827, N.G. Kerk Paarl.  Word nie genoem in haar ma se sterfkennis nie.

f.3.  Gerharda Magteld DE KOCK, geb. 21/11/1831, ged. 18/12/1831.


FAMILYSEARCH.
DG: Michiel Smuts en Gerharda von Wielligh       

f.4.  Servaas DE KOCK, geb. 30/04/1834, ged. 15/08/1834  x  Maria Anna VAN DER SPUY, geb. 1834.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1814-1835
DG:  Servaas de Kock Junier,  Johanna ?, Zervaas Dr, Carl ? Junior, Aletta ?

Nicolaas von Wielligh senior en Nicolaas von Wielligh Junior is onder die doopgetuies vir Servaas en Maria Anna de Kock se seun Nicolaas von Wielligh de Kock in 1861.


FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1861-1875 (moes wees baptisms)
16/06/1861

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1856 – 1885 (moes wees baptisms)

Aletta Cornelia hertrou met Marthinus Johannes VAN DER SPUY.

VAN WIELLIGH Aletta Coronelia
Van der Spuy
Died: 20 Aug 1861
Age at death: 61 jaren 5 maanden
Buried: 22 Aug 1861, Eersterivier
Source:  Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK) Stellenbosch, Western Cape. Burial register 1820-1873, page 221 respostory:  NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 8/1.  Transcribed by Ockert and Sasa Malan.  See also Die Stellenbosse Heemkring.