d.4. Alida Maria VON WIELLIGH, ged. 26/10/1777

d.4.  Alida Maria, ged. 26/10/1777, Kaapstad, trou op 31/12/1797 met Coenraad VAN EIJSSEN, ged. 30/06/1769, oorl. c. 1828, s.v. Matthys van Eijssen en Aletta Josina Luyt (haar broer Mattheus se tweede vrou se broer).

Alida Maria was die dogter van Arend von Wielligh en Johanna van Sittert.


FAMILYSEARCH
DG:  Lambert van Sittert en Elizabeth Schenck

FAMILYSEARCH
20/09/1797 Lidmaatskap Kaap

Alida Maria trou op 31/12/1797 met Coenraad van Eijssen, een van Matthys van Eijssen en Aletta Josina Luyt se nege kinders.  Hy was haar broer Mattheus se tweede vrou se broer.  Coenraad se pa, Matthys van Eijssen  (of van Eysden oorspr. von Eitzen, van Oldenburg)  het in 1758 aan die Kaap gekom.  Hy was eers ‘n soldaat, later ‘n pompmaker en raak in 1783  die pagter van die windmeul in Kaapstad.

Kinders:

e.1.  Arend VAN EIJSSEN, ged. 09/09/1798, Kaapstad x Helena Antonia Louw.

FAMILYSEARCH
DG:  Arend von Wielligh sr. en Johanna van Sittert

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

e.2.  Matthys VAN EIJSSEN, geb. c. 1801 Paapendorp – 06/04/1861, Kaapstad, trou 16/04/1826 met Aletta Catharina de Waal c. 1803, Soutrivier Kaap, ged. 25/02/1803, oorl. 28/10/1874, Soutrivier Kaap,d.v. Hendrik de Waal en Catharina Maria Uys.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855.  Moes wees baptisms.

e.3.  Coenraad VAN EIJSSEN, geb. c.1805 trou met Anna Catharina Hirchenheim, ged. 25/05/1800, d.v. Johannes Hirchenheim van Budingen (messelaar) en Anna Elizabeth Kraus.

FAMILYSEARCH
Swartland memberships 1837-1855 (moes wees baptisms)

e.4.  Johanna Wilhelmina VAN EIJSSEN, geb 31/08/1808, ged. 18/09/1808, Kaapstad x Bevan Matthews.

FAMILYSEARCH
DG:  Johanna van Sittert, wed van wyle Arend von Wielligh

e.5.  Aletta VAN EIJSSEN, geb. 04/02/1811, ged. 03/03/1811, Kaapstad.

FAMILYSEARCH