d.13. Johannes VON WIELLIGH, ged. 01/01/1797

d.13.  Johannes, ged. 01/01/1797 x op 05/02/1815, Kaapstad met Christina Maria UYS, ged 31/08/1794, oorl. 03/03/1826, d.v. Dirk Cornelis Uijs en Maria Christina Scholtz.

Johannes was die seun van Arend von Wielligh en Johanna van Sittert.FAMILYSEARCH
DG:  Mattheus von Wielligh, Johanna Magdalena Theunissen, Jan Christiaan Loedolff en Maria Petronella von Wielligh


FAMILYSEARCH
Cape Town Baptisms 1795-1808


FAMILYSEARCH
DG:  Mattheus von Wielligh en Johanna Magdalena Theunissen, Christiaan Ludolf en Maria Petronella von Wielligh


FAMILYSEARCH
Cape Town Baptisms 1795-1814.

Uit Johannes se huwelik met Christina Maria Uys is slegs dogters gebore.  Dit is ook slegs hierdie dogters wat in 1939 as erfgename van Johanna van Sittert genoem word.

1839:  Motion.  Petition of Richard Clarke, married to Maria Christina van Wielligh, Simon Petrus Jone (Joone) maried to Johanna Alida van Wielligh and Elizabeth Johanna Wilhelmina van Wielligh, heirs in the estate of the late Johanna van Sittert, widow of the late Arend van Wielligh.

 Christina Maria Uys is op 03/03/1826 oorlede.