g.2. Gertruida Dorothea NEL, geb. 1870

g.2.  Gertruida Dorothea, geb. 1870 x 20/12/1887, Bethlehem, OVS met Jacobus Albertus KRIEL, geb. 10/04/1862, Swellendam, oorl. 25/05/1937, s.v. Carel Frederick Kriel en Magdalena Gertruida le Roux.

Gertruida Dorothea was die dogter van Gerhardus Cornelis Nel en Gertruida Dorothea Bosch.

Kinders:


h.1.  Carol Frederik KRIEL, geb. 22/03/1889, ged. 26/05/1889, Heilbron


h.2.  Gertruida Dorothea KRIEL, geb. 25/11/1890, Bethlehem, oorl. 12/06/1959, Nigel x 06/08/1907, Bethlehem met Karel Marthinus Kriel.


h.3.  Magdalena Geertruida, geb. 13/03/1892, ged. 05/06/1892, Bethlehem, OVS


h.4. Jacoba Alberta KRIEL, geb. 23/06/1895, ged. 04/08/1895, Bethlehem, OVS


h.5.  Christina Johanna KRIEL, geb. 04/09/1897, ged. 17/10/1897, Bethlehem, OVS, oorl. 10/03/1905, Mooiplaats, Lydenburg, Tvl.


h.6.  Catharina Regina KRIEL, geb. 15/03/1900, ged. 14/04/1900, Bethlehem


h.7.  Gert Cornelis, geb. 29/07/1905, ged. 08/10/1905, Bethlehem, OVS