h.2. Hermina Catharina NEL, geb. 1880

h.2.  Hermina Catharina, geb. 1880, Worcester, oorl. 04/08/1906, Bloemfontein x 17/12/1901, Worcester met Torkel Marthinus GUNDERSEN.

Hermina Catharina was die dogter van Adriaan Marthinus Nel en Woutrina Catharina Swanevelder.

Kinders:

i.1. Woutrina Catharina Elizabeth GUNDERSEN, geb. 03/10/1902, ged. 08/11/1902, Observatory.

i.2.  Gunda Karine Envalda GUNDERSEN, geb. 01/09/1904, ged. 02/11/1904, Kaapstad.

i.3.  Euralda GUNDERSEN.  Voor haar ma oorlede.