g.3. Albert Nicolaas Hendrik VAN DER WESTHUIZEN, geb. 1861

g.3.  Albert Nicolaas Hendrik, geb. 1861, Rietfontein, dist. Malmesbury, oorl. 20/01/1916, Kleinberg, dist. Malmesbury x Catharina Maria LOUBSER, geb. c. 1877, Witte Klip, dist. Malmesbury, oorl. 30/09/1908, Kleinberg, dist. Malmesbury, d.v. Andries George hendrik Laubser en Jacomina Maria NN.

Albert Nicolaas Hendrik was die seun van Albertus Wynand Gideon van der Westhuizen en Anna Maria Magdalena Lombaard. 

Sy naam kom nie in hulle pa se sterfkennis van 1896 voor nie, maar dit lyk tog of die uitgekrapte deel van die derde inskrywing, die begin van sy naam kon wees.  Volgens sy eie sterfkennis was hulle wel sy ouers:
NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA


NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA

NASIONALE ARGIEWE VAN SUID-AFRIKA