h.1. Jan Abraham NEL, geb. 26/07/1894

h.1.  Jan Abraham, geb. 26/07/1894

Jan Abraham was die seun van Jan Abraham Nel en Sophia Catharina NN.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1928:
FAMILYSEARCH