i.7. Nicolaas Hendrik NEL

i.7.  Nicolaas Hendrik

Nicolaas Hendrik was die seun van Balthaser Johannes Carolus Nel en Martha Maria Tolmay.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1926:
FAMILYSEARCH