i.3. Philip Rudolph NEL, geb. 27/04/1920

i.3.  Philip Rudolph, geb. 27/04/1920

Philip Rudolph was die seun van Gideon Cornelis Nel en Johanna Matthysina Jacomina Meyer.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1961:
FAMILYSEARCH