h.8. Winnefred, geb. 15/11/1929

h.8. Winnefred, geb. 15/11/1929. 

Winnefred was die aangenome dogter van Willem Jacobus Nel en Maria Margaretha Elizabeth Prinsloo.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1944: 
(FB Nel Genealogie)