h.7. Jacob Jacobus NEL

h.7.  Jacob Jacobus

Jacob Jacobus was die seun van Hermanus Stephanus Nel en Martha Margaretha du Plessis.